Punjabi Open house invite
Punjabi Open house invite
Brynn Marcum

ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ. ਇੰਟਰਪਾਈਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ. ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ 4: 30-5: 30 ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਪੰਜਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ 6: 00-7: 00.